Агентство Розвитку Територій

Послуги

Команда Агентства розвитку територій надає експертну допомогу у плануванні розвитку територій.

Інвестиції приходять туди, де є сприятливе середовище, де є стратегія і визначені пріоритети соціально-економічного розвитку!
 

Для ефективного планування розвитку територій ми пропонуємо:

 • розробку Стратегії розвитку території;
 • виконання функцій адміністрування та супроводу проектів;
 • виконання функції Служби замовника у будівництві (включаючи технічний нагляд);
 • виготовлення містобудівної документації з врахуванням пріоритетів розвитку територій;
 • створення програм та планів місцевого розвитку;
 • допомогу у написанні проектних заявок для залучення бюджетних і приватних інвестицій, а також коштів від міжнародних донорів і фондів.
   

Агентство розвитку територій - експерт з питань державно-приватного партнерства

Ми забезпечуємо співробітництво між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та приватними партнерами для успішної реалізації взаємовигідних проектів.

Державно-приватне партнерство дозволяє у кілька разів швидше, якісніше та ще й із значною економією бюджетних коштів розвинути інфраструктуру території.

Переваги для органів влади у залученні приватних партнерів до проектів у місцевих громадах:

 • інвестиції у комунальні підприємства;
 • консолідована відповідальність та передача частини ризиків;
 • підвищення якості життя та добробуту членів громади.

Агентство розвитку територій адмініструє проект і відповідає за його реалізацію до якісного завершення!

Наша команда пропонує

Інвестору:

 • надання змістовної бази даних про об’єкти для інвестування: земельні ділянки, будівлі та споруди, проекти тощо;
 • допомогу у виборі інвестиційного майданчика;
 • розробку концепції та бізнес-плану інвестиційного проекту;
 • забезпечення виконання функцій керуючої компанії для розвитку та здійснення господарської діяльності індустріальних парків;
 • якісний супровід при отриманні адміністративних послуг та дозвільних документів.

Громадам:

 • розробку соціальних, інфраструктурних та екологічних проектів розвитку території;
 • пошук джерел фінансування реалізації проектів і програм;
 • сприяння розвитку інвестиційної привабливості території;
 • методичну, юридичну допомогу для організації надання якісних адміністративних послуг на територіях.

В ході адміністрування проектів агентство розвитку територій забезпечує:

 • отримання вихідних даних для проектування;
 • проведення наукових та вишукувальних заходів;
 • юридичний та інформаційний супровід діяльності учасників проекту;
 • оцінку об’єктів, земель;
 • виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи;
 • організацію процедури закупівель товарів, робіт і послуг;
 • здійснення авторського і технічного нагляду;
 • виконання будівельно-монтажних робіт;
 • введення об’єкта в експлуатацію;
 • якісну підготовку договорів;
 • PR-кампанію у мас-медіа.

 

Залучення інвестицій

За останні роки завдяки інтенсивному розвитку окремих громад стало очевидним, що ріст національної економіки складається з росту місцевих економік країни. В той же час, територіальна громада, що неспроможна конкурувати за залучення та ефективне використання зовнішнього капіталу, інформації та знань, залишається далеко позаду. Тож, для підвищення конкурентоспроможності Вашої громади ми пропонуємо:

 • розробку проектів розвитку територіальних громад (економічних, інфраструктурних, екологічних, енергетичних);
 • пошук джерел фінансування для реалізації проекту;
 • організацію і координацію співпраці з державними та національними фондами.

Грантова діяльність

Завдяки активній участі світової спільноти в розбудові демократії та розвитку України в цілому, отримання грантів від Міжнародних фондів стало сьогодні одним з найпоширеніших способів залучення коштів у громади.

Для використання даних джерел фінансування «Агентство розвитку територій» організовує взаємодію з представництвами програм міжнародної фінансової та технічної допомоги, підготовку проектних заявок, а також забезпечує проведення навчань, тренінгів.

 

Агентство розвитку територій здійснює для вашого проекту професійний юридичний супровід:

 • ведення переговорів з партнерами, вирішення конфліктних ситуацій;
 • надання консультацій з питань правильного застосування законодавства;
 • представництво інтересів учасників проекту у судах усіх рівнів;
 • супровід операцій, пов’язаних із нерухомістю;
 • отримання дозвільних документів;
 • підготовка проектів договорів у сфері господарської діяльності.


Агентство розвитку територій надає інформаційно-аналітичну підтримку партнерським проектам

Команда експертів Агентства має досвід у проведенні масштабних PR-кампаній, роботи у соціальних мережах, налагодженні зв’язки із журналістами та засобами масової інформації.

АРТ пропонує:

 • проведення тематичних семінарів, тренінгів, навчань для підвищення рівня правових знань та практичних навичок в управлінні проектами;
 • розробку і виготовлення навчальних посібників та методичних рекомендацій;
 • інформування партнерів про зміни у законодавчих актах, які стосуються їхньої діяльності;
 • аналіз інвестиційних та грантових програм, присутніх на ринку України, Європи, світу;
 • розробку та реалізацію комплексних програм рекламно-інформаційного характеру, спрямованих на розвиток та підвищення інвестиційної привабливості підприємств, територій.

Ми знаємо про розвиток все!